Vụ Khoa học Công nghệ giải đáp các câu hỏi mục số 7; số 19 và số 37 nêu tại Phụ lục các câu hỏi chuyên mục Hỏi - đáp Pháp luật (14/07/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 4759/BGTVT-PC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, Vụ Khoa học Công nghệ giải đáp các câu hỏi mục số 7; số 19 và số 37 nêu tại Phụ lục các câu hỏi chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Cục Đường thủy nội địa giải đáp một số nội dung "Hỏi đáp pháp luật" của người dân (04/06/2020)

Trả lời chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa vừa có văn bản giải đáp một số nội dung, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT (03/06/2020)

Bộ GTVT trả lời câu hỏi về tiến độ dự thảo Thông tư sửa đổi số 50/2015/TT-BGTVT, thời gian dự kiến ban hành Thông tư mới.

Vụ Vận tải giải đáp một số nội dung "Hỏi đáp pháp luật" của người dân (02/06/2020)

Trả lời chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT, Vụ Vận tải vừa có văn bản giải đáp một số nội dung, cụ thể như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2736
Lượt truy cập: 113561660