Muốn chuyển đổi số phải thoát cách làm "hổng đâu vá đấy" (18/06/2021)

Việc đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) hay an ninh mạng (ANM) giờ đây đang là một nhiệm vụ quan trọng, yếu tố then chốt, ưu tiên, được thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của tiến trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia của Việt Nam.

Khách online:7072
Lượt truy cập: 121.600.038