Gỡ vướng giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông (20/01/2021)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Khách online:2570
Lượt truy cập: 114065940