Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín (18/06/2020)

Ngày 12/6/2020, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 05/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Cụ thể:

Khách online:1431
Lượt truy cập: 111190896