Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 theo quy định (07/07/2021)

Ngày 6/7/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6490/BGTVT-TC gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành; Cục Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông; các Vụ: Tài chính; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch đầu tư; Đối tác công-tư; các Ban Quản lý dự án: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy, Mỹ Thuận; các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, ACV, VEC; các Viện, Trường thuộc Bộ GTVT; các Sở Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh và công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020.

Khách online:2560
Lượt truy cập: 123.694.092