Thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Cục Đường sắt Việt Nam (04/07/2024)

Bộ GTVT vừa có Thông báo số 148/TB-BGTVT thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Cục Đường sắt Việt Nam.

Khách online:54648
Lượt truy cập: 167.516.787