Hà Tĩnh: Làm gì để cảng biển phát triển xứng tầm? (04/10/2021)

Mặc dù có lợi thế vượt trội để đầu tư cảng nước sâu, nhưng đến thời điểm hiện nay tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa đầu tư, xây dựng xứng tầm.

Nghiên cứu cơ chế hình thành cảng trung chuyển quốc tế tại Vân Phong (04/10/2021)

Khu vực Vân Phong, Khánh Hòa được đánh giá có vị trí và điều kiện tự nhiên thuận lợi để đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tầm cỡ.

Nghiên cứu áp dụng chính sách cảng mở tại Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải (04/10/2021)

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ các giải pháp thực hiện trên tất cả các mặt: cơ chế chính sách, huy động vốn đầu tư, khoa học và công nghệ phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế và cơ chế giám sát, đảm bảo sự khả thi, hiệu quả trong triển khai quy hoạch.

Làm gì để Cái Mép- Thị Vải trở thành cảng trung chuyển quốc tế? (29/09/2021)

Để phát triển khu vực Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, ngoài việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng cảng biển, như: mở rộng, nâng cấp luồng hàng hải… Chính phủ cần có cơ chế, chính sách mang tính “đột phá” cho khu vực cảng biển nước sâu đặc biệt quan trọng này…

Giải pháp về cơ chế, chính sách “đột phá” để hình thành Cảng trung chuyển quốc tế tại Cái Mép (23/09/2021)

Theo ông Lê Văn Thức, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, để phát triển khu vực Cái Mép - Thị Vải thành Cảng trung chuyển quốc tế, ngoài việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng cảng biển, như: mở rộng, nâng cấp luồng hàng hải… Chính phủ cần có cơ chế, chính sách mang tính “đột phá” cho khu vực cảng biển nước sâu đặc biệt quan trọng này…

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:11696
Lượt truy cập: 131.317.840