Hà Nội tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải (10/05/2021)

Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1930/SGTVT-QLVT về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Khách online:284
Lượt truy cập: 119543209