Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (01/03/2021)

Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải: Lá cờ đầu về giải ngân năm 2020 (17/02/2021)

Góp phần vào thành tích trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT là “lá cờ đầu” với thành tích giải ngân vượt trội.

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (02/02/2021)

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (01/02/2021)

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Sáng 1/2, Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức phiên bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

Danh sách Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (01/02/2021)

Ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII (sáng 31/1), tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2143
Lượt truy cập: 119736922