Tăng cường công tác truyền thông cho Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT (22/09/2020)

Ngày 21/9/2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn số 9459/BGTVT-TCCB yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp đảm bảo thời hạn gửi hồ sơ khen thưởng, báo cáo tham luận và danh sách lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải trước ngày 26/9/2020.

Đường thủy nội địa nỗ lực vượt khó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 75 năm ngành GTVT (26/08/2020)

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28/8/1945) đến nay, ngành Giao thông vận tải Việt Nam đã trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với sự nghiệp Cách mạng của đất nước, qua nhiều giai đoạn hào hùng. Những thành tựu to lớn của ngành Giao thông vận tải có sự đóng góp không nhỏ công sức, trí tuệ và xương máu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Đường thủy nội địa Việt Nam.

Khách online:1167
Lượt truy cập: 108393248