Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (29/05/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1007/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

Khách online:928
Lượt truy cập: 109616480