Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số cảng biển khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh (17/05/2021)

Mới đây, tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì họp trực tuyến về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số cảng biển khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang và lãnh đạo các Phòng: Pháp chế, An toàn - An ninh hàng hải, Vận tải và Dịch vụ hàng hải cùng tham dự họp.

Khách online:1849
Lượt truy cập: 119892018