Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ GTVT (16/07/2024)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 860/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Giao thông vận tải.

Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/07/2024)

Bộ GTVT vừa ký ban hành Quyết định số 864/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2024 phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế ATHK dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT (11/07/2024)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BGTVT ngày 2/7/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bộ GTVT thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam (09/07/2024)

Bộ GTVT vừa có Thông báo số 153/TB-BGTVT về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Kết luận thanh tra Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 (09/07/2024)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 682/KL-TTr "Kết luận thanh tra Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOO.

Đính chính Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ GTVT (08/07/2024)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 751/QĐ-BGTVT đính chính Quyết định số 672/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông vận tải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:62800
Lượt truy cập: 167.519.330