Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021 (26/07/2021)

Ngày 21/7/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định Số: 1351/QĐ-BGTVT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021

Phê duyệt Kế hoạch SXKD, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT (22/07/2021)

Bộ GTVT vừa có Quyết định 1359/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2021 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I (20/07/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1076/QĐ-BGTVT " Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I".

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 (16/07/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021.

Văn bản hợp nhất quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa (14/07/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải (13/07/2021)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6779/BGTVT-VT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:3561
Lượt truy cập: 123.696.949