Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (26/11/2020)

Ngày 24/11/2020 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không (26/11/2020)

Ngày 24/11/2020 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải (24/11/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2020 " công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải"

Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (23/11/2020)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt (20/11/2020)

Ngày 19/11/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1351
Lượt truy cập: 111192717