Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT (13/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 4208/BGTVT-ATGT ngày 13/05/2021 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (12/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 4076/BGTVT-VT ngày 10/05/2021 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa (12/05/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá xì gà (12/05/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Văn bản số 4110/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá xì gà.

Phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11 (11/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4070/BGTVT-VP, ngày 10/5/2021, phân công "giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11".

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt (11/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 4009/BGTVT-KCHT ngày 07/05/2021 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1866
Lượt truy cập: 119891178