Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên sửa đổi (27/03/2015)

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2015 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên sửa đổi.

Thông báo nội dung cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW1978/2010” trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ Quý II/2014 (23/04/2014)

Ngày 22/4, Bộ GTVT có Thông báo số 380/TB-BGTVT về nội dung cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 (Công ước STCW1978/2010) trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ Quý II/2014.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW78/2010” trong năm 2014 (05/03/2014)

Ngày 4/3, Bộ GTVT đã ban hành văn bản yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW78/2010” trong năm 2014.

Mời góp ý dự thảo các bộ Đề thi tiếng Anh Hàng hải (18/09/2013)

Thực hiện công văn số 269/BGTVT-TCCB thông báo nội dung cuộc họp hoàn thiện dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng dự thảo các bộ Đề thi tiếng Anh Hàng hải.

Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (14/08/2013)

Ngày 28/6, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1830/QĐ-BGTVT Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển.

Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển và sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển (14/08/2013)

Ngày 28/6, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1828/QĐ-BGTVT ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1659
Lượt truy cập: 106539512