Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (24/08/2020)

Ban QLDA Thăng Long thực hiện phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp số 1-XL, số 2-XL, số 3-XL và số 4-XL Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, như sau:

Khách online:965
Lượt truy cập: 108394905