Hội đồng thanh lý tài sản của Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản (06/06/2024)

Hội đồng thanh lý tài sản của Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản các tài sản thanh lý do Cục Quản lý đầu tư xây dựng quản lý (19/01/2024)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản các tài sản thanh lý do Cục Quản lý đầu tư xây dựng quản lý

Bán Thanh lý tài sản công cụ, dụng cụ (01/11/2023)

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo bán thanh lý một số tài sản cố định, công cụ, dụng cụ năm 2023.

Mời quan tâm các gối thầu xây lắp Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ (26/10/2023)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ chuẩn bị lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thông báo lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ (11/05/2023)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ vừa có thông báo lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thông báo mời quan tâm các gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc Dự án thành phần 1 thuộc Dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (06/04/2023)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang được UBND tỉnh An Giang giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:54468
Lượt truy cập: 167.516.743