Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe đầu kéo máy bay hạng IV" (24/11/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe đầu kéo máy bay hạng IV"

Văn phòng Bộ GTVT thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (11/11/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 111/QĐ-VP ngày 07/10/2020 của Chánh Văn phòng Bộ GTVT về việc thanh lý tài sản cố định hữu hình, ngày 09/11/2020, Văn phòng Bộ GTVT có văn bản thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản, cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu Gói thầu XL-03: Xây dựng đoạn tuyến Km120+500-Km130+337 Dự án ĐTXD công trình đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, giai đoạn 1 (29/10/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo mời thầu Gói thầu XL-03: Xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (29/10/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo mời thầu Gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu Gói thầu XL-01: Xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500 Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 (29/10/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo mời thầu Gói thầu XL-01: Xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Nghiên cứu, phổ biến văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (02/10/2020)

Ngày 30/9/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 9841/BGTVT-ĐTCT yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý dự án, Tổng công ty, Trường, Viện trực thuộc Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, phổ biến và thực hiện đúng quy định Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐCP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1479
Lượt truy cập: 111190630