Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (06/08/2020)

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc LGĐB đoạn tuyến Km 120+500 - Km 130+337 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (06/08/2020)

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc LGĐB đoạn tuyến Kml 07+363,08 + Km 120+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - cần Thơ, giai đoạn 1.

Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (14/10/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1873/QĐ-BGTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (14/10/2019)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1860/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây  (18/10/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2212/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2018 về việc phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (14/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:3266
Lượt truy cập: 123.696.459