Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (27/05/2024)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 547/QĐ-BGTVT "công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải"

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (13/05/2024)

Ngày 10/5/2024, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ (11/04/2024)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 415/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Cụ thể như sau:

Công bố kết quả đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cục quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ GTVT (02/02/2024)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cục quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (07/12/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị giải quyết bất cập về quy định hành chính trong Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH (22/11/2023)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 13247/BGTVT-TCCB gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đề nghị giải quyết bất cập về quy định hành chính trong Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:50552
Lượt truy cập: 167.515.598