Ứng dụng chữ ký số tại Cục Hàng không Việt Nam (20/08/2013)

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức bàn giao và hướng dẫn cài đặt, ứng dụng chữ ký số cho 47 cán bộ là lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các Phòng chuyên môn nhằm triển khai ứng dụng chữ ký số vào việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam.

Hỏi đáp về chữ ký số và ứng dụng chữ ký số trên Website Bộ GTVT (10/12/2010)

Chữ ký số (Digital Signature) là một dạng chữ ký điện tử, an toàn nhất và cũng được sử dụng rộng rãi nhất trong các giao dịch điện tử hiện nay trên thế giới. Chữ ký số hình thành dựa trên nền tảng hạ tầng khoá công khai (Public Key Infrastruture - PKI), kỹ thuật này bao gồm một cặp khoá: khoá bí mật và khoá công khai. Trong đó, khoá bí mật được người gửi sử dụng để ký (hay mã hoá) một dữ liệu điện tử, còn khoá công khai được người nhận sử dụng để mở dữ liệu điện tử đó (giải mã) và xác thực danh tính người gửi.

Hướng dẫn xem và kiểm tra chứng thư số (09/12/2010)

Website Bộ GTVT xin giới thiệu các bước xem và kiểm tra chứng thư số

Website Bộ GTVT: Từ ngày 1/12/2010 triển khai ứng dụng rộng rãi chữ ký số để xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản (06/12/2010)

Để đảm bảo tính xác thực nguồn gốc và toàn vẹn dữ liệu của các văn bản công bố trên Website Bộ GTVT, kể từ ngày 01/12/2010, toàn bộ các văn bản chỉ đạo điều hành văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đăng tải trên Website Bộ GTVT được ký xác thực bằng chứng thư số "Website Bo GTVT" (tức “Website Bộ GTVT”) do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Từ 01/12/2010 triển khai chữ ký số cho toàn bộ văn bản trên Website Bộ GTVT (01/12/2010)

Triển khai chữ ký số cho toàn bộ văn bản trên Website Bộ GTVT từ ngày 01/12/2010

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:2527
Lượt truy cập: 106289895