Tổ chức phát động và thực hiện tốt đợt thi đua "500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc". (12/07/2024)

Sáng 12/7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì Phiên họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.
Tại Hội nghị Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức phát động và thực hiện tốt Đợt thi đua "500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc".

Khách online:59987
Lượt truy cập: 167.518.412