Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ Thi đua cho 8 đơn vị (27/04/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 624/QĐ-BGTVT tặng Cờ Thi đua của Bộ Giao thông vận tải cho 8 đơn vị trực thuộc Bộ.

Khách online:1968
Lượt truy cập: 121.692.420