Xe tải tự động sẽ là tương lai của vận chuyển hàng hóa  (23/07/2021)

Trong tương lai, Công ty TuSimple muốn chế tạo một mẫu xe tải hoàn toàn tự động.

Khách online:3667
Lượt truy cập: 123.697.805