Quảng Nam: Tạm dừng vận chuyển hành khách tại 5 địa phương kể từ ngày 1/8 đến hết ngày 15/8 (03/08/2020)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, Sở GTVT Quảng Nam đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn 5 huyện, thị xã này.

Khách online:2009
Lượt truy cập: 105952785