Người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện hành trình trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy định gì?

Ngày cập nhật: 12/00/2011

Hỏi :(Giang-VPC - postman@mt.gov.vn)

Câu hỏi: Người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện hành trình trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy định gì?

Trả lời :

Trả lời: Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải điều khiển phương tiện với tốc độ an toàn đề có thể xử lý các tình huống tránh va, không gây mất an toàn đối với phương tiện khác hoặc tổn hại đến các công trình, giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện mình đang điều khiển với phương tiện khác; phải đảm bảo tốc độ của phương tiện theo quy định; khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm bám, buộc vào phương tiện của mình, trừ trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc trường hợp bất khả kháng.

Để xem toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, bạn có thể truy cập tại địa chỉ http://vbqppl.mt.gov.vn

- Địa chỉ người/cơ quan trả lời: Vụ Pháp chế - Bộ GTVT
- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn
- Điện thoại: 0439424896