Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn trên đường thuỷ nội địa có trách nhiệm gì?

Ngày cập nhật: 12/00/2011

Hỏi :(Giang-VPC - postman@mt.gov.vn)

Câu hỏi: Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn trên đường thuỷ nội địa có trách nhiệm gì?

Trả lời :

Trả lời: Thuyền trưởng, người lái phương tiện và những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa hoặc phát hiện người, phương tiện bị tai nạn trên đường thuỷ nội địa phải tìm mọi biện pháp để kịp thời cứu người, phương tiện, tải sản bị nạn; bảo vệ dấu vết, vật chứng liên quan đến tai nạn, báo chơ cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất và phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Để xem toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, bạn có thể truy cập tại địa chỉ http://vbqppl.mt.gov.vn

- Địa chỉ người/cơ quan trả lời: Vụ Pháp chế - Bộ GTVT
- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn
- Điện thoại: 0439424896