Quy tắc tránh nhau khi phương tiện đi đối hướng nhau

Ngày cập nhật: 12/00/2011

Hỏi :(Giang-VPC - postman@mt.gov.vn)

Câu hỏi : Nêu quy tắc tránh nhau khi phương tiện đi đối hướng nhau?

Trả lời :

Trả lời:

1- Khi hai phương tiện đi đối hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc sau đây:

a. Phương tiện ngược nước phải tránh và nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước. Trong trường hợp nước đứng, phương tiện nào phát tín hiệu xin đường trước thì phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

b. Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ, phương tiện có động cơ công suất nhỏ hơn phải tránh và nhường cho phương tiện có công suất lớn hơn, phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai.

c. Mọi phương tiện phải tránh bè và tránh phương tiện có tín hiệu mất chủ động, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

2- Khi tránh nhau, phương tiện được nhường đường phải chủ động phát tín hiệu điều động theo quy định và đi về phía luồng đã báo, phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

Để xem toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, bạn có thể truy cập tại địa chỉ http://vbqppl.mt.gov.vn

- Địa chỉ người/cơ quan trả lời: Vụ Pháp chế - Bộ GTVT
- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn
- Điện thoại: 0439424896