Quy định về tốc độ tối đa của tàu hỏa chạy trên các tuyến đường sắt quốc gia

Ngày cập nhật: 19/00/2011

Hỏi :(VPC-Maianh - postman@mt.gov.vn)

Hỏi: Hiện nay có quy định về tốc độ tối đa của tàu hỏa chạy trên các tuyến đường sắt quốc gia không, nếu có thì khi vượt quá tốc độ này sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời :

Trả lời:
Hiện nay pháp luật có quy định về tốc độ tối đa của tàu hỏa chạy trên các tuyến đường sắt quốc gia như sau:
Khoản 7 Điều 12 Luật Đường sắt cấm điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định.
Theo Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành "Quy định về việc Xây dựng, công bố Công lệnh tốc độ, Công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia", tốc độ tàu hỏa phải tuân thủ công lệnh tốc độ.
Theo khoản 6 Điều 3 Luật Đường sắt thì Công lệnh tốc độ là quy định về tốc độ tối đa cho phép phương tiện giao thông đường sắt chạy trên từng cầu, đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có thẩm quyền công bố Công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia (Điều 3, Điều 10 của quy định về việc Xây dựng, công bố Công lệnh tốc độ, Công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT).
Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, nếu điều khiển tàu chạy tàu vượt quá tốc độ quy định, lái tàu có thể bị phạt như sau:
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu vượt quá tốc độ quy định từ 5% đến 10%.
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu vượt quá tốc độ quy định từ 10% đến 20%.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu vượt quá tốc độ quy định trên 20%.

 

Mai Anh (CV - Vụ Pháp chế)