Xử lý hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi. Xử lý hành vi hút thuốc ở những nơi không được phép trên tàu bay

Ngày cập nhật: 18/00/2011

Hỏi :(VPC-nga - postman@mt.gov.vn)

Hỏi: Việc xử lý hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi được quy định như thế nào?

Trả lời :

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 48 Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì việc xử lý đối với hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi được quy định như sau:
1. Không chấp nhận chuyên chở hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, say rượu, bia hoặc bị tác động của chất kích thích đến mức mất khả năng làm chủ hành vi.
2. Quy trình xử lý như sau:
a) Trường hợp hành khách chưa lên tàu bay: nhân viên an ninh hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không ngăn chặn không cho phép hành khách lên tàu bay và phối hợp với Cảng vụ hàng không giữ người để kiểm tra tính xác thực của thông tin, lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Cảng vụ hàng không và thông báo cho hãng hàng không liên quan biết;
b) Trường hợp hành khách đã lên tàu bay: Người chỉ huy tàu bay phải áp dụng biện pháp xử lý thích hợp theo thẩm quyền, thông báo vụ việc cho doanh nghiệp cảng hàng không, Cảng vụ hàng không hoặc nhà chức trách cảng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu nơi tàu bay hạ cánh biết và các yêu cầu trợ giúp. Ngay khi tàu bay hạ cánh, người chỉ huy tàu bay phải lập biên bản để bàn giao vụ việc. Nếu nơi hạ cánh là cảng hàng không, sân bay của Việt Nam, nhân viên an ninh hàng không của cảng hàng không, sân bay áp giải hành khách xuống khỏi tàu bay, phối hợp với người chỉ huy tàu bay bàn giao vụ việc cho Cảng vụ hàng không. Nếu nơi hạ cánh là cảng hàng không, sân bay của nước ngoài thì người chỉ huy tàu bay lập biên bản, bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật nước đó;
c) Cảng vụ hành không nhận bàn giao hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi phải xem xét, xử lý vụ việc theo thẩm quyền trong thời hạn pháp luật quy định hoặc chuyển cho các cơ quan chức năng khác khi vụ việc vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
3. Hãng hàng không lập danh sách và thường xuyên cập nhật những hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi gây nguy hại cho an toàn của chuyến bay; áp dụng những biện pháp an ninh thích hợp đối với những hành khách này, kể cả việc từ chối chuyên chở vĩnh viễn hoặc có thời hạn.
Ngoài ra, theo quy định của Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi này được quy định như sau:
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh trật tự trong cảng hàng không, sân bay; tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hoá học hoặc các loại thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay, người trên mặt đất, công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hàng không dân dụng bị; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm và bị cấm vận chuyển thương mại bằng đường hàng không đến 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt.

Hỏi: Hành vi hút thuốc ở những nơi không được phép trên tàu bay, trong khu vực cảng hàng không, sân bay bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
1. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì hành vi hút thuốc trong buồng vệ sinh hoặc những nơi không được phép trên tàu bay bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì mỗi hành vi hút thuốc ở những nơi không được phép trên trong khu bay hoặc khi điều khiển, vận hành phương tiện trong khu bay bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.
Hút thuốc được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 60/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng bao gồm hút thuốc lá, thuốc lào ở trong buồng vệ sinh tàu bay hoặc những nơi trên tàu bay, tại khu bay của cảng hàng không, sân bay có thông báo không hút thuốc (bằng lời nói, bằng hình ảnh hoặc bằng văn bản). Khu bay của cảng hàng không, sân bay được hiểu là phần sân bay dùng cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và lăn bao gồm cả khu cất hạ cánh và các sân đỗ tàu bay.
Trường hợp hút thuốc ở những nơi không được phép của cảng hàng không, sân bay (trừ khu bay) thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Hằng Nga (CV- Vụ Pháp chế)