Thông tin văn bản số: 37/2021/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 37/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng