Thông tin văn bản số: 38/2021/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 38/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải