Thông tin văn bản số: 32/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 32/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 21/07/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn
Chuyên ngành
Trích yếu
Ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay