Thông tin văn bản số: 25/2022/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 25/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang