Thông tin văn bản số: 26/2005/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 26/2005/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/05/2005
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về việc công bố tạm thời luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng