Thông tin văn bản số: 25/2005/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 25/2005/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/05/2005
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông