Thông tin văn bản số: 28 /2006/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 28 /2006/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/06/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Bãi bỏ Quyết định số 33/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005