Thông tin văn bản số: 28/2005/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 28/2005/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/05/2005
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015