Thông tin văn bản số: 08/2004/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08/2004/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/05/2004
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ thành phố Hồ Chí Minh