Thông tin văn bản số: 55/TT/LB
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 55/TT/LB
Ngày ban hành 05/01/1995
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về quản lý và sử dụng tiền thu phí qua cầu đường bộ.