Thông tin văn bản số: 22/2005/CT-TTG
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 22/2005/CT-TTG
Ngày ban hành 16/06/2005
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Chỉ thị về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải