Thông tin văn bản số: 24/2001/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 24/2001/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/05/2001
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Sủa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở VN ban hành kèm theo NĐ 13/CP ngày 25/02/1994