Thông tin văn bản số: 27/2006/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 27/2006/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/06/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải