Thông tin văn bản số: 02/2004/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2004/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/02/2004
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ