Thông tin văn bản số: 32/2005/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 32/2005/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/06/2005
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ