Thông tin văn bản số: 23/2001/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 23/2001/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/05/2001
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên ban hành theo Nghị định số 91/CP 23/08/1997 của Chính phủ