Thông tin văn bản số: 2384/QĐ-PC
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 2384/QĐ-PC
Ngày ban hành 17/11/1994
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức hoa tiêu hàng hải, tiêu chuẩn thi và cấp chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải Việt Nam