Thông tin văn bản số: 1972/2001/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 1972/2001/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/06/2001
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.