Thông tin văn bản số: 1834/2001/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 1834/2001/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/06/2001
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định hình thức tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hành, trách nhiệm của Ban Điều hành dự án và tiêu chuẩn Giám đốc điều hành dự án của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án xây dựng giao thông