Thông tin văn bản số: 63/2007/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 63/2007/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2007
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/2/2010