Thông tin văn bản số: 02/2008/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2008/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/03/2008
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư số 68/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2008