Thông tin văn bản số: 02/2008/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 02/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 31/01/2008
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015