Thông tin văn bản số: 06/2008/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 06/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/04/2008
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ghi chú
Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2004/QĐ-BGTVT ngày 15/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong ngành Giao thông vận tải.